مقاله گياهان دارويي ارتفاعات استان سمنان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در دانش زيستي ايران از صفحه ۱ تا ۶ منتشر شده است.
نام: گياهان دارويي ارتفاعات استان سمنان
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايران
مقاله گياهان دارویي
مقاله سمنان
مقاله فلور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رودي بستان
جناب آقای / سرکار خانم: مظفريان ولي اله
جناب آقای / سرکار خانم: فلاحيان فتح اله
جناب آقای / سرکار خانم: خاوري نژاد رمضانعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
استان سمنان سرزميني وسيع و بسيار متنوع است که توسط استان هاي گلستان، مازندران، تهران، اصفهان و خراسان محصور شده است. سيماي عمومي استان سمنان در بخش شمالي، به طور کامل کوهستاني و در بخش جنوبي، بياباني است که بيانگر وجود تنوع زياد در ويژگي هاي اکولوژيک منطقه است. مطالعه حاضر بر روي مناطق کوهستاني انجام شده است. اين پژوهش با هدف معرفي فلور، شناسايي گونه هاي گياهي دارويي و تعيين اشکال زيستي گياهان منطقه انجام گرفت. جمع آوري، شناسايي و تهيه نمونه هاي هرباريومي بر اساس روش هاي مرسوم علمي صورت پذيرفت. در تحقيق حاضر، ۱۳۳ گونه متعلق به ۴۵ تيره گياهي از بازدانگان، دولپه اي ها و تک لپه اي ها شناسايي شد. مهم ترين خانواده هاي گياهي منطقه از نظر غناي گونه هاي دارويي، Asteraceae با ۲۰ گونه و پس از آن Lamiaceae با ۱۶ گونه و Rosaceae  با ۹ گونه هستند.