مقاله گياهان دارويي استان گيلان و قسمت هاي مورد استفاده آنها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران از صفحه ۳۲۶ تا ۳۴۷ منتشر شده است.
نام: گياهان دارويي استان گيلان و قسمت هاي مورد استفاده آنها
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شناسايي
مقاله گياهان دارويي
مقاله استان گيلان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اكبرزاده عباس
جناب آقای / سرکار خانم: جايمند كامكار
جناب آقای / سرکار خانم: همتي ارسلان
جناب آقای / سرکار خانم: خانجاني شيرازي بابا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گونه هاي گياهي دارويي بخش قابل توجهي از فلور ايران را تشکيل مي دهند و نقش عمده اي را در ترکيب جوامع گياهي مختلف ايفا مي نمايند. اين تحقيق با هدف جمع آوري، شناسايي و تعيين پراكنش گياهان دارويي در استان گيلان طي سالهاي ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵ به اجرا درآمد. در اين تحقيق با توجه به ضرورت شناخت گونه هاي دارويي درختي، درختچه اي و علفي، ابتدا ليست فلورستيک استان گيلان تهيه و با توجه به مطالعات کتابخانه اي و مشاوره با افراد متخصص، اقدام به شناسايي گونه ها در استان گرديد. سپس با مراجعه به عرصه هاي طبيعي، مناطق پراکنش و ديگر خصوصيات هر يک از گونه ها تعيين گرديد. بر اساس نتايج بدست آمده ۳۴۲ گونه دارويي از ۹۵ خانواده و ۲۲۹ جنس گياهي شناسايي شده است. از اين تعداد گونه هاي گياهي ۲۴ گونه مربوط به خانواده Rosaceae،  23گونه مربوط به خانواده Labiatae، ۱۹ گونه مربوط به خانواده Compositae و بقيه از ساير خانواده هاي مختلف مي باشند.