سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
تعداد صفحات: ۱۳
نویسنده(ها):
الهام عناقجه – دانشجوی ارشد باغبانی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
محمدرضا صالحی سلمی – استادیار گروه علوم باغبانی دانشگاه کشاورزی رامین خوزستان

چکیده:
پیشرفت فکر بشری و تلاش او راه کشف حقیقت به ناچار محققان را به تحقیق در بعضی از منافعی که خدا در گیاهان طبیعی گذاشته، رهنمون می شود تا آثاری را که خدا در آنها قرار داده است به سدت آ ورند. امروزه در علم فارماکولوژی، پزشکان خارجی از گیاهان زیادی نام برده اند می توان با ایجاد صنایع تبدیلی مخلتف گیاهان دارویی را فرآوری و بسته بندی کرد و منافع آن را به سود مردم کشور برد، این ظرفیت و پتانسیل های مختلف کشور در بخش منابع طبیعی و به خصوص گیاهان دارویی باید به سمت اشتغال د ر کشور پیش برود و این کار نیازمند برنامه ریزی درست و حمایت مسئولان است، انسان با پیشرفت علوم هر روز به اهمیت گیاهان و نقش به سزای آنها در تغذیه و درمان بیش از پیش آگاهی می یابد و برای او درست و به جا مصرف کردن این نعمت الهی اهمیت بیشتری پیدا می کند. یکی از راه های رسیدن به این اصلاع و آ گاهی مراجعه به منابع غنی اسلامی است که از طریق بزرگانی که علم خود را از این طریق دریافت نموده اند به ما رسیده است. کلمات و سخنان پیامبر (ص) به عنوان خاتم پیامبران تداوم دهنده حرکت پویا انسان ها به سمت تعالی و تکامل است و می تواند در هر زمینه ای سرمنشاء تحول قرار گیرد و تمدن بشری را در راه تأمین معاد و معاش به راهی مطمئن هدایت نماید. به طور که از مجلات و مطبوعات طبی بیان شده طب جدید نزد بعی از دانشمندان به عصر گیاهان دارویی بازگشت کرده است. پزشکان در مناسب های گوناگون بیماران خور را به استفاده داروئی واردار می کنند به این دلیل که استفاده از گیاهان دارویی در عین سادگی و تأثیر گذاری ضروری ندارد و یا ضرر آن اندک است.