سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مسعود احمدی افزادی – دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
سید علی موسوی بیدلی – دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

طبیعت زیستگاه بسیاری از موجودات زنده می باشد که هر کدام به نحوی در چرخه زندگی انسان حائز اهمیت می باشند. در اثر فعالیت های روزمره انسان مقادیر قابل توجه ای از آلاینده های مختلف به منابع خاک، آب و هوا وارد می شود که برای زندگی این موجودات تحدیدی جدی به شمار می روند. بر طرف کردن این آلودگی ها با روش های گوناگون از جملهگیاه پالایی امکان پذیر می باشد. در گیاه پالایی گیاهان به طرق مختلف به عنوان ابزاری به منظور پالایش خاک های آلوده استفاده می گردند. در بعضی از روش ها مواد درون گیاه تجمع یافته و یا در اثر فرایندهای خاصی به مواد دیگر تبدیل می شوند. همچنین ممکن است مواد در محیط اطراف ریشه مورد تجزیه قرار گیرند و یا پس از جذب توسط گیاه از منطقه دور شوند. در همه این روش ها انتخاب گیاه مناسب از اهمیت ویژه ای برخوردار است و وابسته به شرایط اقلیمی و نوع آلودگی می باشد. در گیاه پالایی از روش های نوین بیوتکنولوژی به منظور بالا بردن میزان پالایش منابع آلوده بهره جسته اند و از طریق شناسایی و جداسازی ژن های مؤثر در این امر توانسته اند پیشرفت های قابل توجه ای را ایجاد کنند.