سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
فرید سلیمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
ابراهیم همتی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
صمد صفرخانزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

چکیده:
نعناع فلفلی با نام علمی . Mentha piperita L از خانواده Lamiaceae از جمله گیاهان دارویی و معطری است که بیشتر در منطقه مدیترانه ای رشد می کند و اسانس آن مصارف دارویی، غذایی، آرایشی و بهداشتی فراوانی دارد. هدف از اصلاح گیاهان دارویی، افزایش کمیت و کیفیت آن دسته از مواد مؤثره در این گیاهان است که در صنایع د ارویی از اهمیت خاصی برخوردار هستند. گیاه د ارویی نعنا فلفلی به دلیل دارا بودن مواد مؤثره با ارزش از جمله منتول که استفاده های دارویی زیادی از آن می شود، بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. از جمله ترکیبات موجود در اسانس نعناع فلفلی می توان: منتول، منتون، کاریوفیلن، پیپرتون، ا یزومنتول، فیتول، توکرفولها، بتائین، تانن و کاروتن و غیره اشاره نمود. منتول از طریق مسیر پلاستیدی متیل اریترول فسفات تولید می شود که در مسیر تولید آن آنزیم های زیادی دگیر هستند که مهمترین آنها آنزیم (-)-(۴S)- لیمونین سنتاز است.