سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و فناوری زیر دریا

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

اکبر یزدخواستی –
سیدمصطفی حیدریه –

چکیده:

هدف اصلی این مطالعه و تحقیق بررسی روشهای مقابله و کنترل شناورهای زیرسطحی با گیر کردن و بهگل نشستن و مسائل مربوط به آنها می باشد . با توجه به اینکه گیرکردنها و به گل نشستن علل و عوامل مختلفی از قبیل محیط عملیاتی، عوامل انسانی، عوامل فنی و سیستمی، عوامل و شرایط جنگی، عوامل مدیریتی و سازماندهی و قوانین و مقررات را شامل می شود لازم است نکات و دستورالعملهایی تدوین گردد که در این مقاله به آنها اشاره می شود .