سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

رضا ابراهیمی ناغانی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه شهرکرد
افراسیاب رئیسی – استادیار، دانشگاه شهرکرد
افراسیاب رئیسی – استادیار، دانشگاه شهرکرد

چکیده:

در این مقاله یک یاتاقان ژورنال گازی که محور آن با سرعت ثابت دوران می کند و پیوسته آن ثابت میباشد بررسی شده است. شرط لغزش روی محور و شرط لغزش را در ناحیه ای از پوسته اعمال نموده ایم. معادله تصحیح شده رینولدز از معادلات ممنتوم و پیوستگی بدست آمده است. از حل این معادله به روش عددی توزیع فشار فیلم سیال و پیرو آن ظرفیت حمل بار محاسبه و با حالت بدون لغزش مقایسه گردید. مشاهده شد در حالتی که شرط لغزش داریم ظرفیت حمل بار افزایش می یابد.