– فرضیات تحقیق:

۱استاد در توفیق یادگیری الکترونیکی تاثیر گذار است. ۲- نقش دانشجو در توفیق یادگیری الکترونیکی اثر گذار است. ۳- فناوری اطلاعات عاملی حیاتی و بنیادین در موفقیت آموزش الکترونیکی است. ۴- سیستم پشتیبانی دانشگاه از عواملی است که در پیشبرد و تداوم آموزش الکترونیکی موثر است.

اولین کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک

مرور ادبیات: یادگیری الکترونیکی چیست؟

۱-۴- تاریخچه آموزش مجازی : اخیراً فناوری اطلاعات به عنوان راه حلی برای کاهش هزینه ی دانشگاه ها و افزایش سطح کیفی آموزش و پژوهش به طور جدی تر مطرح شده است. فناوری اطلاعات در یادگیری و یاددهی مفاهیم، دگرگونی شگرفی را ایجاد نموده است و این نوید را می دهد که دانشجویان با بکارگیری شیوه مدرن تر، کاراتر و مؤثرتر یادگیری الکترونیکی آموزش ببینند. زمان تولد دانشگاه های مجازی را می توان مقارن با گسترش شبکه اینترنت در جهان دانست. اولین کشوری که در این عرصه پیش قدم شد کشور آمریکا بود. اما هسته ی اولیه آن برای انگلیسی هاست که آن را به عنوان دانشگاه باز مطرح کردند، ولی آمریکایی ها مانند بسیاری از زمینه های علمی دیگر عملی تر به این موضوع پرداختند.

در سال ۱۸۳۷ به خاطر هزینه های پستی، یک آوانگار انگلیسی به نام ایزاک پیتمن ” از تندنویسی” برای تدریس دوره های مکاتبهای در بریتانیا استفاده کرد. در سال ۱۸۴۴ ساموئل مورس تلگراف الکتریکی را اختراع کرد. نخستین خط تلگراف بین شهرهای بالتیمور و واشنگتن در آمریکا کشیده شد و گام های جدی در راه امور الکتریکی برداشته شد. اولین دوره آموزشی از راه دور دانشگاهی که در سال ۱۸۹۲ تأسیس شد متکی بر پست بود. در اواسط قرن بیستم برنامه های آموزشی متنوعی نیز وجود داشت که به سمع و نظر مخاطبانی که نمیتوانستند در کلاس های متمرکز حضور یابند می رسید.