سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی آموزش الکترونیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سید مجید عبداللهی – دانشجوی دکتری برنامه ریزی آموزش از راه دور دانشگاه پیام نور تهران گرو

چکیده:

یکی از انواع روش های مورد استفاده در ارائه دوره های آموزش از راه دور برگزاری دوره های آموزش مبتنی بر وب است که این دوره ها از طریق سیستم هایی به نام ابر رسانه آموزشی ارائه می شوند. با این وجود خیلی از آموزش های مبتنی بر وب برای رفع نیازهای آموزشی گروه های متفاوت فراگیران مستقلی بکار گرفته می شوند که دارای سطوح متفاوتی از دانش، اهداف و توانایی در امر یادگیری هستند. راه حل پاسخگویی به نیازهای این کاربران بکارگیری شکل پیشرفته ای از سیستم های ذکر شده موسوم به سیستم های ابررسانه آموزشی تطبیقی است که در آن ها فراگیر می تواند محتوای یادگیری مورد نیاز شخصی خود را به روش نمایش دلخواهش دریافت کرده و متناسب با ویژگی های فردی خود در طول مسیر یادگیریش پیشرفت کند. هر سیستم ابر رسانه آموزشی تطبیقی شامل دو قسمت اساسی می باشد. قلمرو دانش دانسته ها و اطلاعات تخصصی مربوط به حیطه مورد آموزش بوده و فضای رسانه ای حاوی محتوای آموزشی مورد ارائه به کاربر است. برای آن ها که در هر صفحه وب دقیقا محتوای مورد نظر نمایش بیابد، خالق سیستم با برقراری پیوندهایی بین این دو قسمت، اجزاء دانش مرتبط با هر صفحه را تعیین می کند. همچنین خالق سیستم برای آن که کاربر امکان دسترسی به تمامی قسمت های مورد نظرش از محتوای آموزشی را داشته باشد لینک هایی را بین اجزای مختلف فضای رسانه ای برقرار می سازد. با توجه به این، در یک ابر رسانه آموزشی تطبیقی اجزای مختلفی وجود دارند که می توانند در دو سطح – الف ) نحوه ارائه محتوای صفحات به کاربران وب) طریقه نمایش لینک ها و دسترسی به آن ها توسط کاربر- با نیازها و سلایق کاربران مختلف تطبیق داده شوند. در پژوهش حاضر پس از بیان دلایل ضرورت توجه به آموزش تطبیقی مبتنی بر وب، ساختار کلی یک ابر رسانه آموزشی تطبیقی به اجمال معرفی شده و در ادامه اصول کلی مورد استفاده در طراحی واسط کاربری برقرار کننده ارتباط کاربر با سیستم توضیح داده شده است.