سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین مباهی – آزمایشگاه رباتیک گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران
مجید نیلی احمدآبادی –
بابک نجار اعرابی –

چکیده:

درسالهای اخیر تقلید به عنوان روش ساده و موثری برای آموزش رباتها بوسیله افراد غیرمتخصص در رباتیک موضوع تحقیقاتی داغی در زمینه ارتباط انسان و ماشین بوده است با این حال پژوهشی جدی در مورد تجرید که یکی از ارکان اساسی تقلید است و آن را از پیروی کورکورانه متمایز می سازد هنوز صورت نگرفته است از آنجایی که مفاهیم رابطه ای سادهترین نوع مفاهیم مجرد هستند آنها را به عنوان اولین قدم در جهت دستیابی به تقلید مفهومی پیشنهاد داده و مورد بررسی قرار خواهیم داد این مفاهیم می توانند با تلفیق دسته بندی حسی و شرطی سازی آموخته شوند دراین مقاله ابتدا یادگیری مفاهیم رابطه ای را در چارچوب تقلید و برمبنای توابع ریاضی تعریف خواهیم کرد. اثبات خواهیم نمود که دراین صورت نگاشت مفاهیم به فرمانهای حرکتی یک به یک خواهد بود که این نتیجه مدل پیشنهادی را ساده تر می کند.