سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نخستین کنفرانس توانمند سازی منابع انسانی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد حسن محقق معین – بانی شبکه معین علمی و موسسه ارزشیابی توانمند ساز معین

چکیده:

یادگیری دیگر به مثابه کسب دانش توسط افراددر نظر گرفته نشده و تا اندازه زیادی به مثابه فرایندی از مشارکت اجتماعی بوده که ماهیتِ موقعیت، به نحو آشکاری این فرایند را تحت تاثیر قرار می دهد.