سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش ملی نظام پیشنهادها در سازمانهای دولتی و موسسات خدماتی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سید مهدی میر سعیدی فراهانی –

چکیده:

در این مقاله ابتدا به شرح وظیفه کارکنان و هم چنین مهارت کارکنان در یک سازمان پویا بیان شده ، آنگاه پس از تعریف سبک های اجرایی مدیریت ها و مقایسه سبک های مختلف مدیریتی با سبک مدیریت مشارکتی ، فرآیند اجرایی سازمانهای یادگیرنده تشریح شده است و در نهایت نشان داده شده است ، سازمانهای موفق و پایدار می باشند که یادگیری را اساس پیشرفت خود داشته بطوریکه سازمان به فرد یا کارکنان متکی نبوده و با رفتن افراد از سازمان هیچ گونه مشکلی در مسیر پیشرفت سازمان رخ نخواهد داد.