سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

محمدرضا زالی – استادیار دانشگاه مازندران
مهرداد مدهوشی – استادیار دانشگاه مازندران
مژده مخبر – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه مازندران ایران

چکیده:

در دنیای امروز شاهد تغییرات زیادی در تکامل ساختار و زندگی سازمانی هستیم. تغییرات عمده در محیط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که در نتیجه جهانی شدن و فناوری رخ داده است، سازمان ها را وادار ساخته است که به منظور انطباق و بقا در این دنیای نوین تحولات مهمی در خود ایجاد کنند. سازمان ها با مغزهای بزرگ و توانایی یادگیری سریع، رهبران جهانی خواهند شد. به عبارت روشن تر، سازمان ها باید به سرعت یاد بگیرند و با تشخیص و بهره برداری از فرصت های کارآفرینانه ناشی از تغییرات محیطی نه تنها بقا بلکه رشد خود را تضمین نمایند.
سازمان های یادگیرنده و کارآفرین موفق، برای جذب و حفظ استعدادها، یادگیری را به عنوان شیوه ای مملوس و اثر بخش به کارکنان جید معرفی می کنند و به آنها ی گویند: "اگر به ما ملحق شوید، بهتر، بیشتر و سریع تر از زمانی که با رقبای ما هستید یاد خواهید گرفت."
تحقیقات متعددی برای درک یادگیری سازمانی صورت گرفته است. مطالعات موجود در این زمینه غالبا با بررسی اهمیت یادگیری سامانی و تفکیک منابع یادگیری آغاز می شود. با توجه به اینکه سازمان ها در سراسر جهان، با تقاضاهای زیادی روبه رو هستند نیازمند یادگیری در محیط کار با سرعت و اثر بخشی بیشتر، و هزینه کمتر می باشند و نیاز کارکنان و سازمان ها برای کسب هر چه بیشتر دانش، به طور مستمر ادامه خواهد یافت. اما خود دانش نسبت به چگونگی و سرعت یادگیری در رتبه دوم اهمیت قرار دارد. مهارت های یادگیری بسیار مهم تر از دانش و اطلاعات هستند البته یادگیری نیز باید در راستای شناسایی و بهره برداری از فرصت های نوین و ارائه محصولات جدید باشد.