سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

زهرا قماشی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعت آب و برق گروه مهندسی کامپیوتر و کن
علی اکبر افضلیان – استاد دانشگاه صنعت آب و برق دانشگاه صنعت آب و برق گروه مهندسی کامپیوتر

چکیده:

کابل کشی در نیروگاهها باتوجه به حجم زیاد کابل ها و تنوع آنان از اهمیت بسزایی برخوردار است . دانستن و بکارگیری روشها و مدلهای مناسب ریاضی در به دست آوردن کوتاهترین مسیر حاصل از کابل کشی، منتهی به کاهش هزینه، اشغال فضای کمتر، بهره برداری و نگهداری مناسبتر می گردد . در طراحی نیروگاه، قبل از کابل کشی مکان تجهیزات معین می گردد، درحین کابل کشی از یک مبداء به یک مقصد معین، کابل ممکن است از چندین تابلو و انشعابات مختلف عبورنماید، مهمترین هدف در این مقاله انتخاب بهینه ترین مسیر عبور کابل می باشد . الگوریتم دایجکسترا که در دهه هشتاد میلادی توسط پروفسور [ ۱ ] E.W.Dijkstra استاد دانشگاه تگزاس معرفی گردیده، مورد توجه بسیاری قرار گرفته است . در این مقاله ابتدا روش دایجکسترا ۱ به عنوان الگوریتم به دست آوردن کوتاهترین مسیر بین دو نقطه در یک گراف مورد بررسی قرار می گیرد و با ارائه یک شبکه نمونه نتایج آن با یکی از روشهای موجود مشابه مقایسه می گردد و در انتها به مسئله کابل کشی در نیروگاه باتوجه به محدودیت هایی مانند درصد پرشوندگی ۲ سینی پرداخته می شود .