سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسن افشین – عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف
علی اکبر بابالو – عضو هیات علمی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی سهند

چکیده:

در تولید مواد کامپوزیت با ترکیبات مختلفی ازمواد اولیه ومراحل تولید سر و کار داریم و برای پیدا کردن ترکیب بهینه در نظر گرفتن تمام حالات ممکن مشکل و گاهی غیر ممکن می باشد. روش تاگوچی روشی عددی است که با استفاده از آرایه های متعامد خاص به پیشگویی حالت های بهینه مواد کامپوزیت می پردازد. در این مقاله به بررسی کارآیی این روش و توانایی آن در یافتن طرح اختلاط بهینه بتن های سبکدانه سازه ای پرداخته شده است. با درست کردن ۵۴ طرح اختلاط متفاوت بتن سبکدانه و مقایسه پیس بینی های تاگوچی و نتایج آزمایشهای واقعی کارآیی این روش دریافتن طرح اختلاط بهینه بتن های سبکدانه سازه ای با دقت مناسبی نشان داده شده است.