سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین عسکریان ابیانه – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی برق (قطب علمی قدرت)
سیدسیاوش گرامیان – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی برق (قطب علمی قدرت)
کاظم مظلومی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی برق (قطب علمی قدرت)

چکیده:

این مقاله ضمن مشاهده پذیر کردن شبکه با استفاده از واحدهای اندازه گیر فیزور می تواند جایابی بهینه ای برای حداقل تعداد اندازه گیری های بیاید. در واقع با توجه به هزینه های بالای واحدهای اندازه گیر فیزور، حداقل نمودن تعداد آنها از اهمیت بالایی برخوردار است. روش ارایه شده در این مقاله در جهت تشکیل و حل مساله بهینه سازی و جایابی بهینه واحدهای اندازه گیر فیزور ، برنامه ریزی باینری و الگوریتم Branch-and-Boundمی باشد. در این مقاله روش فوق بر روی شبکه ۲۳۰ کیلوولت برق منطقه ای تهران مورد مطالعه قرار گرفته است و نتایج برای آن آورده شده است.