سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عباس قائمی بافقی – گروه کامپیوتر دانشگاه فردوسی مشهد
بابک صادقیان – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رضا صفابخش – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

دراینمقاله شبکه عصبی آشوبی برای یافتن بهترین مشخصه تفاضلی در یک الگوریتم رمز قطعه ای بکارگرفته شده است روندبهینه سازی برای یافتن مشخصه های ۴ ، ۵و۶ دوری ۱۰۰ مرتبه اجرا شد از این میان بترتیب ۱۰۰، ۵۲ و ۱ بار جواب مطلوبی بدست امده در بقیه موارد در بهینه محلی گیر کرده است مقایسه این نتایج با نتایج حاصل از هاپفیلد و ماشین بولتزمن نشان میدهد که کارآمدی شبکه عصبی آشوبی از کارآمدی هاپفیلد بیشتر و از کارآمدی ماشین بولتز من کمتر می باشد.