سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدحسین معطر – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانش
رضا صفابخش – استاد دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در اینمقاله روشی مبتنی بر انتخاب و حذف نواحی کاندید به کمک عملگرهای مورفولوژیکی به منظور یافتن پلاک موتور سیکلت در تصاویر مطرح می شود. در این روش ابتدا نواحی کاندید با توجه به ویژگی های سطح پلاک انتخاب می شوند و سپس یک مجموعه عملگرهای موفولوژیکی به منظور حذف نواحی اضافه اعمال می شوند. مشاهدات بر روی این روش برای تعدادی ازتصاویر آزمایشی که دارای شرایط تصویربرداری متفاوت می باشند، نتایج مناسبی داشته است و عدم وابستگی این روش به شراط محیطی از قبیل شرایط نورپردازی، زاویه دوربین، فاصله شی از دوربین و جهت پلاک رانشان می دهد