سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدخلیل متقی – مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان
رضا خباز غازیان – مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان

چکیده:

نگاه کرد ن به نحوه پراکندگی زلزله ها در زمان و مکان نمی تواند نظمی را در آ نها نشان دهد چرا که زلزله پدیده ای غیرخطی است. ولی غیرخطی بودن به معنی کاتور های (راندوم) بودن زلزله نیست. رو شهای پی شبینی میان مدت بر اساس یافتن رفتارهای منظم در پراکندگی زمان -مکان زلزله ها کار می کنند. روش آنالیز مؤلف ههای اساسی (PCA) روشی است که اخیرا جهت مطالعه رفتارهای منظم در پراکندگی مکان ‐زمان بکار برده شده و پتانسیل بکارگیری در پیش بینی میان مدت زلزله را دارد . این روش داده های ورودی را بر اساس همبستگی بین داد ه ها در فضای ویژه مقادیر، از هم تجزیه کرده و شرایطی برای دیدن جزئیاتی که احتمالا در انبوه اطلاعات گمشده اند را فراهم می کند. در این مقاله، داده های لرزه ای سیستم گسلی ایران مرکزی را با استفاده از روش آنالیز مولفه های اساسی مورد بررسی قرار میگیرد و ویژه مقادیر کوچک به عنوان پیش نشانگر میا نمدت زلزله معرفی می شود.