سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرناز ستوده – دانشکده علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی شیمی
فرشته نعیم پور – دانشکده علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی شیمی

چکیده:

در این مقاله ، از یک الگوریتم موجود برای یافتن تمامی جواب های ممکن برای رسیدن به یک مقدار اپتیمم استفاده شده است. بدین صورت که الگوریتم مورد استفاده در این مقاله قادر است مجموعه جواب هایی را که در نهایت به مقدار یکسانی از تابع هدف منتهی می شوند، علیرغم وجود degeneracy در مساله، بر اساس روش MILP شناسایی و تعیین نماید. در حالیکه نرمافزارهای معمول برنامه ریزی خطی، تنها قادر به یافتن یک جواب از مجموعه جواب های منتهی به مقدار اپتیمم مشابه می باشند و پس از پیدا نمودن اولین جواب، متوقف شده و قادر به جستجو برای یافت پاسخ های ممکن دیگر نمی باشند.
در این مقاله، پس از ارائه مثالی از یک مساله دارای degeneracy و تعیین یک دسته جواب به روش متداول simplex ، الگوریتم مورد نظر برای یافتن کلیه پاسخ های ممکن برای یک مقدار اپتیمم از تابع هدف، در نرم افزار GAMS نوشته شده و به آن اعمال گردیده است. مجموعه جواب های بدست آمده ، کلیه جواب های ممکن برای رسیدن به مقدار اپتیمم یکسان از تابع هدف می باشد.