سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

هرمز قلاوند – شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب – اهواز
مسعود شایسته – شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب اهواز
محمد سراج – شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب – اهواز

چکیده:

در این مطالعه جدیدترین وضعیت هیدرودینامیک حاکم بر مخزن آسماری در مقیاس ناحیه‌ای در کل گستره فرو افتادگی به زودی مشخص گردید. در این راستا با کسب آخرین اطلاعات در مورد هیدرو و شیمی آب مخزن آسماری و بازنگری آخرین وضعیت ساختاری مخازن تحت الاراضی، اقدام به ترسیم نقشه‌های هم ضخامت، هم ممکن، هم شوری، پتانسیومتریک ، روبازه رسوبی ، stiff diagram و مناطق تطابق چینه شناسی ناحیه‌ای گردید . شایان ذکر است که آخرین مطالعات هیدرودینامیک ناحیه‌ای به عمل آمده در این منطقه ده ۱۵ سال قبل برمی‌گردد که نتایج حاصل از مطالعه اخیر با اطلاعات قبلی مورد مقایسه قرار گرفت و در مجموع مشخص گردید که سیستم جریان هیدرولیکی در میادین فرو افتادگی دزفول کم و بیش از جریان عمومی هیدرودینامیک حاکم بر حوضه رسوبی تبعیت کرده و علاوه بر فاکتور rock type شدیداً متأثر از وضعیت ساختاری میادین نظیر الگوی شکستگی‌ها به ویژه در مخازن کربنات می‌باشد که نهایتاً در سرنوشت استخراج و تولید بهینه هیدروکربور از مخزن کمک بسزایی می‌نماید.