سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

صادق محسنی – دانشگاه شهید باهنر کرمان – دانشکده علوم – بخش زمین شناسی
علیجان آفتابی – دانشگاه شهید باهنر کرمان – دانشکده علوم – بخش زمین شناسی

چکیده:

منطقه معدنی بافق در شرق ایران مرکزی و در استان یزد واقع شده است. این منطقه از پی سنگ پرکامبرین با پوشش اینفرا کامبرین تا ریاس تشکیل شده است. بیشتر سنگها و رخنمونهای منطقه از سنگهای اتشفشانی -رسوبی اینفراکامبرین تشکیا شده اند. کانی زایی اهن به سه شکل تنوره برشی ، کانسار توده ای و آهن نواری همراه با گدازه ها و توفهای ریولیتی – کراتوفیری و ژاسپیلت مشاهده می گردد. مهمترین سنگهای دربرگیرنده ماده معدنی ماهیت کراتوفیری و قلیایی سدیک دارند. کانی های فلزی مهم شامل مگنتیت ، هماتیت و پیریت می باشند که در قسمتهای سطحی به کانی های ثانویه تبدیل شده اند. حضور چشمگیر کانی های تورمالین ، آلبیت ، اکتینولیت و اسکاپ.لیت در سه شکل ماده معدنی و سنگهای دربرگیرنده و همراه ماده معدنی با ژاسپیلیت ، کراتوفیر ، کتگلومرای درایی – یخچالی (diamictites) و قطعات معلق یخچالی (dropstones) و نبود سنگهای گابرویی ، نوریتی و آنورتوزیتی ، کانسارسازی آهن نواری از نوع راپیتان (rapitan-type) را نشان می دهد.