سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس سراسری بهینه سازی مصرف انرژی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ناصر توحیدی – دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران
آرمان ربیعی فر – دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

چکیده:

طبیعی یکی از منابع مهم انرژی در صنایع مختلف جهان و تولید و مصرف آن در کشورهای جهان و از جمله در ایران، در حال افزایش است. به نظر می رسد در آینده ای نه چندان دور، تولید گاز طبیعی در جهان، با کمبودهایی مواجه شود، لذا صرفه جویی و استفاده بهینه از آن در این مقطع زمانی ضروری به نظر می رسد. یکی از صنایع مهم استفاده کننده از گاز طبیعی در ایران جهت تولید گاز احیاکننده، واحدهای احیای مستقیم می باشد. تولید آهن اسفنجی در واحدهای احیای مستقیم ایران تحت شرایط ثابت ویژگی مواد اولیه گندله و گاز طبیعی مصرفی، شرایط کوره و راکتور تولید گاز احیایی انجام می گیرد. لذا ترکیب و میزان گاز طبیعی تزریق شده به کوره های احیا، که تاثیر به سزایی در مصرف انرژی در این واحدها دارد، حائز اهمیت است. از اطلاعات مربوط به واحدهای احیای مستقیم ایران بر می آید که تحت شرایط ثابت کوره های احیا، با افزایش مصرف ویژه گاز طبیعی، آلودگی محیط زیست افزایش و سرعت تولید کاهش و با کاهش سرعت تولید، بازده تولید و بازده کوره و در نتیجه بازده کل تولید، کاهش و هزینه تولید افزایش می یابد.