سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

لیلا زینی – دانشگاه تبریز – دانشکده برق
سیدحسین حسینی – دانشگاه تبریز – دانشکده برق
مهرداد طرفدار حق – دانشگاه تبریز – دانشکده برق
سهراب خانمحمدی – دانشگاه تبریز – دانشکده برق

چکیده:

در این مقاله روش جدیدی برای بکارگیری U.P.S. های سه فاز موازی شده در شبکه های قدرت و کنترل آنها ارائه شده است . دراین روش از ترکیب اینورترهای کنترل شونده با ولتاژ و کنترل شونده با جریان استفاده شده است . اینورتر یکی از U.P.S. ها با ولتاژ کنترل شده ) U.P.S. اصلی ) و اینورتر سایر U.P.S. ها ( واحدهای فرعی ) با جریان کنترل می شوند . در این ساختار توان هر بار را چند U.P.S. فرعی موازی شده همراه با واحد اصلی تأمین می کنند . در کارکرد عادی شبکه، منبع شبکه به عنوان واحد اصلی عمل می کند . در زمان قطعی منبع، U.P.S. اصلی به عنوان واحد اصلی وارد شبکه می شود . واحدهای فرعی علاوه بر تأمین قسمتی از جریان بار، جریان های جبران سازی جهت جبران توان راکتیو، نامتعادلی بار و هارمونیکها را نیز تأمین می کنند . در این روش کنترلی، نیازی به سنکرون کردن ولتاژهای خروجی واحدهای موازی شده نمی باشد . ساختار پیشنهادی برای لینک کردن توان DC حاصل از منابع جدید انرژی مانند انرژی باد، انرژی خورشید و پیل های سوختی به توان ACشبکه قدرت مناسب می باشد . این ساختار دارای سه قسمت اساسی می باشد، که عملکرد هر کدام از آنها بیان شده و یک سیستم نمونه شبیه سازی شده و نتایج آورده شده است