سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سید حسن حسینی – استاد دانشگاه تبریز – دانشکده فنی
داود شکاری – دانشگاه تبریز – دانشکده فنی

چکیده:

استفاده روز افزون از مبدلهای AC/DC در تجهیزات مختلف صنعتی و خانگی سبب کاهش کیفیت توان در شبکه های قدرت شده است ؛ از طرفی دیگر پیشرفت مستمر فناوری ساخت المانهای قدرت امکان ارائه طرح مبدلهایی را داده که مشکلات مبدلهای رایج همچون وجود هارمونیک در جریان ورودی را ندارند . در این مقاله ، طرح یکسو ساز سه فاز جدیدی ارائه گردیده که ضریب توان آن نزدیک یک می باشد ؛ سپس اصول حاکم بر عملکرد آن تشریح شده و مدهای کاری آن مورد بررسی قرار گرفته است ؛ در ادامه یک مثال از مبدل با پارامترهای عددی معرفی گردیده و با استفاده از نرم افزار PSCAD/EMTDCعملکرد و رفتار آن مورد بررسی قرار گرفته است . در پایان نتایج شبیه سازی ارائه شده است .