سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امید تی تی دژ – کارشناس ارشد مهندسی آب، شرکت مهندسین مشاور مشانیر
سیدامیر امامی – کارشناس ارشد هیدرولیک، شرکت مهندسین مشاور مشانیر

چکیده:

سیستم های اطلاعات جغرافیایی GIS در مدلسازی و بهره برداری از سد و نیروگاه های آبی، قابلیت هاو ابزارهای توانمندی را در اختیار مهندسیین قرار می دهند. ابزارهای GIS به همراه تجربیات استفاده از آن هم اکنون در گستره وسیعی از این گرایش مورد استفاده قرار می گیرد. اکثر مدل های مهندسی پیشرفته جهت پیش پردازش اطلاعات از این ابزارها استفاده می نمایند. از مهمترین اهداف و قابلیت های GIS، یکپارچه سازی مدل ها و همچنین به واقعیت نزدیکتر نمودن مدل های بهره برداری می باشد.
مدلسازی و بهره برداری از نیروگاه های آبی نیازمند انجام مطالعات مختلفی است. تعدد و تنوع مطالعاتی نظیر هیدرولوژی، هیدرولیک،مشخصات هندسی حوضه و مخزن، مطالعات کیفی، بررسی نیازها، اهداف و سنارویهای مختلف بهره برداری و … نیازمند سیستمی جامع، فراگیر و یکپارچه است . از آنجا که هم اکنون مدل ها و نرم افزارهای توانمند متعددی در محیط GIS تهیه و ارائه شده است و در پس زمینه استفاده از این مدل ها، فراگیری روش های برخور با پروژه ها و بهره برداری از آنها نیز آموخته می شود، از این رو نمونه ای از این توانمندی ها در مدلسازی جامع و یکپارچههیدرولوژیکی و پشتیبانی تصمیم گیری در بهره برداری و برخورد با اهداف، سیاستها ، نیازها و سناریوهای مختلف نیروگاه های آبی، به هماره یک مثال کاربری از مدلسازی حوضه کارون و دز ، در این مقاله ارائه میگردد.