سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

آرش شاهین – دکترا ی مهندسی صنایع – مهندسی کیفیت، استادیار گروه مدیریت دانشگاه اصف
پیام نیک نشان – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

چکیده:

با تغییر ساختار اقتصادی از یک نگاه ملی به نگاه جهانی، کشورها وارد عرصه جدیدی از حیات شده اند که خروج از پوسته ملی را برای حضور در بازار جهانی و رشد و شکوفایی ضرورتی جدی نموده است. سازمان ها نیز شاهد این تحولات بوده و هستند و ضروری است برای حضور در بازار رقابت، به مولفه های جهانی توجه مجدد نمایند و خود را بر اساس آن مولفه ها بازشناسی کنند. رقابت شدید و گسترش آزاد اطلاعات، مواد، نیروی انسانی و سرمایه، استراتژی های جدیدی را می طلبد تا بتوان حداکثر ارزش افزوده را برای سازمان و عوامل درگیر با آن شامل تامین کننده و مشتری نهایی ایجاد کرد.در این مقاله با بررسی زنجیره تامین کننده – سازمان- مشتری نهایی به دنبال آن هستیم تا ارزش آفرینی را در این زنجیره کنکاش کنیم. همچنین نشان داده خواهد شد که چگونه می توان با مدیریت بر هر یک از مولفه های تامین کننده، کارکنان و مشتری نهایی، حداکثر ارزش را به دست آورد و تعامل این مولفه ها چه پیامدهایی را به بار خواهد آورد. نتایج این تحقیق بیانگر آن است که مشارکت تامین کنندگان و مشتریان درون سازمانی با سازمان می تواند باعث یکپارچگی زنجیره ارزش شده و حلقه بهبود مستمر ارزش- تامین را به وجود آورده و رضایت تمام عوامل دخیل را فراهم کند.