سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره تغذیه ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مینا مینائی – دفتر بهبود تغذیه جامعه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

چکیده:

سه سال اول زندگی کودک بحرانی ترین دوره رشد او است زیرا بیش از ۷۰ درصد از سلول های رابط مغز در این مدت تشکیل می شوند و رشد مغز در این دوره به اوج خود می رسد. شواهد تحقیقات مختلف در کشورهای در حال توسعه یافته در زمینه مراقبت از کودکان خردسال نشان داده اند که حمایت از رشد و تکامل جسمانی، فکری و اجتماعی کودک، تاثیر مثبتی بر روی رشد و تکامل کلی کودکان، عملکرد درسی آنان در مدرسه روابط بین فردی آنها با سایرین و کارآمدی آنها در بزرگسالی خواهند داشت. محور اصلی برای فراهم ساختن خدمات بررسی و مراقبتی در سال های اول کودکی، ایجاد یک سیاست ملی برای پرورش و مراقبت از کودکان در سال هال اول است که فعالیت های عوامل کلیدی را تعریف و هماهنگ نماید. هدف کلی این سیاست یکپارچه سازی کلیه خدمات و اقداماتی است که در زمینه مراقبت از رشد و تکامل کودکان انجام می گردد. به طوری که هر کودک از زمانی که نطفه او بسته می شود تا سن ۸ سالگی از مراقبت و تغذیه کافی برخوردار باشد.