سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

احسان رزاز – داشنجوی کارشناسی ارشد عمران دانشگاه تبریز
هانی محسنی فر – دانشجوی کارشناسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
وهاب حامدی دمیرچی درسی علیا – داشنجوی کارشناسی ارشد عمران دانشگاه تبریز

چکیده:

این تحقیق با هدف هماهنگ سازی سیستم های حمل ونقل موجود درکلان شهر تبریز تعریف معیاری مناسب جهت استفاده از وسائل حمل و نقل عمومی مبتنی بر تقاضا و وضعیت شبکه معابر شهری انجام گرفته است . ابتدا منابع موجود شامل کتابها ،مقالات ،پایان نامه ها ، فعالیتها ی پژوهشی مرتبط ازجمله مطالعات جامع حمل و نقل درکلان شهر ها ی مختلف بررسی ومطالعه شد . تهیه و تنظیم فرمها و پرسشنامه ها و نظر از صاحب نظران و کارشناسان نهاد های مختلف در مورد مهمترین اهداف برنامه ریزان حمل و نقل شهری مرحله بعدی این پژوهش است . تهیه پرسشنامه ها ی مربوط به مسافران تاکسی و گرفتن اطلاعات مبدا ،مقصد ، هرف سفر ،قیمت پرداختی ،زمان انتظار ،حداکثر مبلغ تمایل به پرداخت برای تاکسی در تا دراز مسافران پیاده شده درمیدانهای نمونه شهر در گام بعدی صورت گرفت . ورود آمار گرفته شده درنرم افزار Access بانک اطلاعات پژوهش را پدید آورد .بانک اطلاعاتی پژوهش همراه با اطلاعات موجود مطالعات جامع حمل و نقل برخی کلان شهرها مورد ارزیابی قرار گرفتند .نتایج تحلیلهای اولیه واقعیت های جالبی ازوضع موجود سیستمهای تاکسی ،اتوبوس و سواری شخصی را نشان می داد . سپس با استفاده از روش AHP با توجه به اولویتهای مورد نظر کارشناسان و برنامه ریزان ،سیاستهای مختلف اولویت بندی شده و بهترین گزینه ها برای هر مسیر با توجه به پیامدهای ان انتخاب شدند .