سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد مرتضوی نطنزی – کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ، ساخت وتولید ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
بهروز آرزو – دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
وحید عابدینی – دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک ، ساخت وتولید ، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:

طرح ریزی فرآیند تولید به کمک کامپیوتر پل ارتباطی بین طراحی به کمک کامپیوتر و تولید به کمک کامپیوتراست.تعیین ترتیب مراحل عملیاتهای ماشینکاری به گونهای که مشخصات تکنیکی طراحی شده برای محصول حاصل گرددیکی از مراحل مهم طرح ریزی فرآیند تولید میباشد. همچنین تحلیل و کنترل تلرانس در طی فرآیند تولید برای اطمینان از تولید قطعات مطابق با تلرانسهای طراحی مرحله دیگری از طراحی فرآیند تولید است. در تحقیق حاضرسیستمی جهت یکپارچه سازی تحلیل تلرانسی و بهینهسازی طرح توالی تولید در قطعات با انباشت تلرانسی یک جهته (مانند قطعات دوار و یا قطعات منشوری تحت عملیات ماشینکاری در یک جهت) ارائه گردیده است. این سیستم از سه ماژول دریافت اطلاعات ورودی، بهینه سازی و نمایش طرح بهینه توالی تولید تشکیل شده است. تمام عملیات در نرم افزار سالیدورکس ۲۰۰۷ انجام شده و از کدنویسی در محیط ویژوال بیسیک به منظور عملیات اتوماسیون بهره گرفته شده است.