سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امیر شکاری –
الهام آخوندی –
فاطمه فتح اللهی –
شیده صیادمنش –

چکیده:

مدیریت زنجیره تامین یک ی از ارکان اساس ی در هر زنجیره تامین می باشد و نقش ی بسیار حیات ی در بقا و تداوم فعالیت موفق زنجیره تامین در بازار رقابت جهانی دارد. در راستای عملکرد موفقSCM 1 متغیرها ی بسیار ی ایفا ی نقش م ی کنند اماعنصری که مهمترین نقش را در تجارت امروز ی دارد شناسای ی نیاز ها و خواسته ها ی مشتریان توسط سیستم مدیریت ارتباط با مشتری ( CRM) است. در این راستا در مقاله ارائه شده اهمیت یکپارچ ه سازی مدیریت زنجیره تامین با مدیریت ارتباط با مشتری بررسی خواهد شد و نشان داده خواهد شد که در نتیجه این یکپارچه ساز ی بخش گسترده ای از تصمیمات عملکردی مدیریت زنجیره تامین متاثر از اطلالاعات ارائه شده توسط مدیریت ارتباط با مشتر ی و در واقع بر پایه ی خواسته های خود مشتریان است و اجرای آن بیانگر کارایی این مدل در ایجاد یک زنجیره تامین مشتری مدار و برخوردار از جایگاهی شایسته در میان سایر رقبا خواهد بود.