سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

کاظم زارع – دانشگاه تربیت مدرس . دانشکده فنی مهندسی . بخش برق . گروه قدرت
علیرضا حاتمی – دانشگاه تربیت مدرس . دانشکده فنی مهندسی . بخش برق . گروه قدرت
مصطفی محمدیان – دانشگاه تربیت مدرس . دانشکده فنی مهندسی . بخش برق . گروه قدرت

چکیده:

گسترش روزافزون منابع تولید پراکنده سبب توجه به آنها و آنالز عملکرد آنها شده است . نیروگاه پیل سوختی در میان منابع تولید پراکنده دارای جایگاه ویژه ای می باشد . یکی از مسائل مهم این نوع نیروگاهها چگونگی کنترل توان اکتیو و راکتیو تولیدی با توجه به تقاضای سبکه می باشد . در تحقیقات انجام شده در این ضمینه روشهای کنترل توان اکتیو و راکتیو در بهبود پیداری گذرا – با استفاده از کنترل اینورتر – مورد بحث قرار گرفته است . در این مقاله یک استراتژی جدید برای کنترل توان اکتیو و راکتیو نیروگاه پیل سوختی متصل به شبکه توزیع الکتریکی مبتنی برکنترل همزمان دبی سوخت و اینورتر ارائه شود .