سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سمیرا نوفرستی – دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمدرضا میبدی – دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله یک الگوریتم ترکیبی که از ترکیب مدل کلونی مورچه ها و مدل اتوماتاهای یادگیر حاصل شده است برای حل مساله درخت اشتاینر ایستا پیشنهاد می گردد. الگوریتم پیشنهادی، الگوریتم کلونی مورچه ها برای حل مساله درخت اشتاینر می باشد که در آن از اتوماتاهای یادگیر برای تطبیق پارامترهای اهمیت نسبی فرمون روی مسیرها، ضریب تبخیر فرمون و پارامتر انتخاب مسیر استفاده شده است. در الگوریتم پیشنهادی هر گروه از مورچه ها به سه اتوماتای یادگیر مجهز شده است که هر اتوماتای یادگیر عهده دار تطبیق یکی از پارامترها می باشد. هر گروه از مورچه ها پارامترهای خاص خود را دارد و مورچه های هر گروه برای انتخاب گر ه بعدی و بهنگام سازی فرمون از پارامترهای گروه خود استفاده می کنند. نتایج آزمایشهای انجام شده نشان می دهد که این الگوریتم در مقایسه با الگوریتم کلونی مورچه ها نتایج بهتری را تولید می کند.