سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین صباغیان بیدگلی – گروه کامپیوتر دانشکده مهندسی دانشگاه کاشان
محمودد فتحی – دانشکده کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران
سلمان گلی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان

چکیده:

در شبکه های حس گر بی سیم اغلب، گره ها بصورت تصادفی توزیع می شوند. بدلیل نیاز به دانستن مکان، در بسیاری از کاربردها و سرویس ها وجود یک الگوریتم مکا نیابی ضروری است. اغلب روش های ارائه شده تاکنون نیازمند دستگا ههای اندازه گیری فاصله و زاویه بوده و یا نیازمند تعداد زیادی گره راهنما برای مکا نیابی هستند. در این مقاله الگوریتمی مبتنی بر تکرار ارائه شده که با استفاده از دو تکنیک یکی وزن دهی بر اساس ه مبندی با گر ههای مکانیابی شده و جا یگذاری گره با بالاترین وزن در هر مرحله و دیگری یافتن مسیر های نزدیکتر به خط راست و جای گذاری زودتر گره های آن توانسته با خطای کمتر، سرعت و نرخ موفقیت بالاتری را ارائه کند. این روش مقیاس پذیر بوده و برای شبکه های دارای تعداد کم گره و همچنین تعداد زیاد گره مناسب است.