سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی یداللهی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
امیرمسعود رحمانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
کامران زمانی فر – دانشگاه اصفهان

چکیده:

مساله زمانبندی سیستمهای تولید انعطاف پذیرFMS)اغلب با دو مسئله تعریف می شود مساله اول توالی انجام عملیات ومساله دوم اختصاص ماشی نها به عملیات است. برای کاهش زمان لازم برای انجام تمام کارها، زمانبندی بهینه عملیات که وابسته بهاختصاص مناسب ماشین ها به عملیات است باید مشخص شود. این مسئله از رده مسائل سخت ۲ است و استفاده از روش های کلاسیک برای بدست آوردن جواب بهینه در این مسائل دارای پیچیدگی زمانی بالایی است و در برخی از موارد غیر ممکن است بنابراین برای حل مسائل بیشتر از روش های ابتکاری ۳ استفاده می شود. در این مقاله یک الگوریتم ممتیکMA)جدید بر پایه پتری نت زمانیTPN)برای زمانبندی سیستم های تولید انعطاف پذیر ارائه شده است که هر دو مساله فوق را تحت پوشش قرار می دهد. نتایج تجربی نشان می دهد که الگوریتم پیشنهادی در مقایسه با دیگر الگوریت مهای ابتکاری ارائه شده، کارایی بیشتری دارد