سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدجواد رستمی – دانشکده مهندسی کامپیوترو فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سیاوش خرسندی –

چکیده:

یکی از دلیلهای مهمی که می تواند برکیفیت سرویس داده شده در شبکه تاثیر بگذارد خرابی و خطاهای موجود در شبکه است برای ایجاد تحمل پذیری در برابر خرابی می توان برای هر دو گره در شبکه دو مسیر درنظر گرفت یکی از آنها به عنوان مسیر فعال Active path و دیگری به عنوان مسیر پشتیبان backup path درنظر گرفته می شود یک SRLG گروهی از لینکهای شبکه است که یک منبع فیزیکی یکسان دارند مانند کابل، کانال، گره و یا زیرساخت به گونه ای که یک خرابی در آن منبع باعث خرابی همه لینکهای آن گروه خواهد شد. اگر دو مسیر در هیچ SRLG مشترک نباشند به آنها SRLG-disjoint گویند. در این مقاله الگوریتمی را برای یافتن دو مسیر SRLG-disjoint پیشنهاد می دهیم که می تواند کیفیت سرویس را نیز در نظر بگیرد.