سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد اسماعیل همدانی گلشن – دانشکده برق و کامپیوتر
سیدیاسر درخشنده قهفرخی – دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

دراین مقاله یک استراتژی جدید جهت کنترل و بهره برداری ازسیستمهای توزیع ارائه شده است .هدف عبارت خواهد بودازکاهش همزمان میزان تلفات درسیستم توزیع و کاهش انحراف ولتاژازمیزان p.u.1 درهریک ازباسهای سیستم . جهت کاهش تعداد کلیدزنی خازن ها برخی قیود مدنظرقرارگرفته است .مقایسه بین روشهای عمومی موجود و روش ارائه شده مبین عملی بودن و موثربودن این روش می باشد.