سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ناصر فرج زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر، ایران
محمدرضا میبدی – دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ته

چکیده:

خوشهبندی گرهها در شبکههای حسگر یکی از روشهای موثر در طولانی کردن عمر این شبکهها بشمار م یآید . در این مقاله الگوریتمی مبتنی بر اتوماتاهای یادگیر جهت خوشهبندی گرهها(LACA) در شبکههای حسگر پیشنهاد می گردد . الگوریتمپیشنهادی یک الگوریتم توزیع شده است و مستقل از اندازه و ساختار شبکه حسگر عمل میکند. کارایی الگوریتم پیشنهادی از طریق شبیه سازی و مقایسه نتایج بدست آمده با نتایج روشهای پیشین مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده حاکی از کارایی بالای الگوریتم پیشنهادی است