سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدعلیرضا متولیان – آزمایشگاه سیستمهای نرم افزاری دانشکدهمهندسی کامپیوتر و فناوری اطلا
محمدرضا میبدی –

چکیده:

مساله تخصیص کانال یکی از کلیدی ترین مسائل در طراحی شبکه های سیار سلولی می باشد مساله تخصیص کانال در زمره مسائل NP-Complete بوده و بهمین دلیل راه حلهای مکاشفه ای متعددی به منظرو دستیابی به راه حلها ی نزدیک به بهینه برای آن گزارش شده است دراین مقاله الگوریتمی مبتنی بر اتوماتای یادگیر سلولی بریا حل این مساله ارائه می گردد مساله تخصیص ایستای کانال ابتدا به مساله بزرگترین مجموعه مستقل گراف تداخل تبدیل می شود و سپس مساله بزرگترین مجموعه مستقل گراف با استفاده از اتوماتای یادگیر سلولی حل می گردد.