سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی شاه آبادی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، آ
محمد رضا میبدی –

چکیده:

مرتب سازی داده ها یکی از مهمترین مسایل در علم کامپیوتر میباشد و بهمین دلیل الگوریتم های متعددی برای آن برای ماشین های مختلف ارائه شده است. برای مرتب سازی در اتوماتای سلولی یک بعدی کار زیادی انجام نگرفته است. تنها الگوریتم ارایه شده برای اتوماتای سلولی یک بعدی توسط گوردیلو و لونا طراحی شده است. این الگوریتم n عنصر را با استفاده از n سلول در ۲n- 3 مرحله مر تب می نماید. در این مقاله یک الگوریتم برای مرتب کردن n عدد برای اتوماتای سلولی یک بعدی پیشنهاد میگردد که n عنصر را در ۱-n مرحله مرتب مینماید و در نتیجه دارای سرعت اجرای حدودا دو برابر در مقایسه با الگوریتم گوردیلو و لونا میباشد.