سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسن قاسمیان – بخش مهندسی برق دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

اخذ و پردازش بی درنگ اطلاعات تصویری از مهمترین و اساسی ترین مراحل در سیستمهای شناسایی هدایت و کنترل خودکار بوسیله سنجنده های تصویری میب اشد به این منظور روشهای مبتنی بر فشرده سازی اطلاعات تصویری و یا استخراج ویژگیهای هدف ارایه شده است این روشها عموما سبب کاهش دقت شناسایی از دست دادن قسمتی از اطلاعات مربوط به هدف و یا پیچیده شدن سخت افزار سنجنده تصویری می گردند دراین مقاله با تاکید بر سادگی سخت افزار مورد نیاز حفظ دقت برای شناسایی هدف و حفظ صحت مختصات مکانی مربوط به هدف یک روش نومنه برداری غیریکنواخت تصویری ارایه شده است براساس این الگوریتم دقت نمونه برداری درناحیه مرکزی میدان دید بالا و ثابت بوده با دور شدن از ناحیه مرکزی دقت مکانی نمونه ها کم می گردد مهمترین ویژگی این الگوریتم داشتن سرعت و ضریب فشرده سازی بالا با حفظ دقت در مرکز و داشتن میدان دید بزرگ است.