سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نصرت ناصری – دانشجوی کارشناسی ارشد مخابرات – گروه برق دانشکده فنی ، دانشگاه ارومیه
چنگیر قبادی – استادیار گروه برق دانشکده فنی دانشگاه ارومیه
جواد نوری نیا – استادیار گروه برق دانشکده فنی دانشگاه ارومیه

چکیده:

در این مقاله یک الگوریتم برای پرتو سازی تطبیقی ارایه می گردد و نشان داده می شود که حجم محاسبات لازم در این روش حداکثر ۲M2+7M عملیات ضرب در هر نمونه برداری می باشد که در آن M تعداد عناصر آرایه آنتن است . اگر ساده سازی بیشتری انجام گیرد تعداد عملیات لازم به حداکثر۵M کاهش خواهد یافت که برای کاربردهای عملی بسیار مناسب است . در این الگوریتم عمل تطبیق در فضای پرتو انجام می گیرد و نسبت بیم اصلی به بیم تداخل بیش از ۳۰dB به دست می آید که با توجه به محیط سیگنال در نظر گرفته شده با SINR در حدود ۶dB ، مناسب است .