سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مرتضی بهبهانی نژاد – استادیار گروه مهندسی مکانیک ، دانشگاه شهیدچمران اهواز
علی صالح زاده نوبری – دانشیار دانشکده هوافضا دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حسین شاهوردی – دانشجوی دکترای دانشکده هوافضا دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله یک الگوی رتبه کاسته جدید برای محاسبه جریانهای غیر دائم سه بعدی ارائه شده است. ساختار این الگو بر اساس مقادیر و بردارهای ویژه غیر صفر سیال شکل می گیرد و برای دستیابی به سیستم ویژه مربوطه روشالمان های مرزی برای جریان های غیر دائم سه بعدی مورد استفاده قرارگرفته است. به منظور بررسی دقت و کارایی روش حاضر، یک ایرفویل NACA 0012 برایجریانهای غیر دائم دو بعدی و و یک بال با مقطع NACA 0012 برای جریانهای غیر دائم سه بعدی در نظر گرفته شده است. مقایسه نتایج الگوی رتبه کاسته حاضر با الگوی رتبه کاسته متداول نشان می دهد که روش حاضر می تواند حتی بدون نیاز به تصحیح استاتیکی نتایج رضایتبخش را نتیجه دهد. از طرف دیگر، اعمال تصحیح استاتیکی به روش حاضر بدلیل پایین بودن بعد سیستم ویژه این روش نسبت به الگوی رتبه کاسته متداول، مستلزم تلاش محاسباتی بسیار کمتری است.