سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هفتمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرهاد بندرچیان – کارشناس مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،کارشناس ارزیابی اِق

چکیده:

در این مقاله با خرید ناوگان مسافری (واگن مسافری، واگن رستوران و واگن مولد برق) به تعداد ۱۱۲ دستگاه با استفاده از لکوموتیوهای اجاره ای قابلیت راه اندازی ۸ رام قطار ایجاد م یگردد،با توجه به محاسبات انجام شده در این طرح قیمت پایه بلیت هر مسافر در سال اول برآورد شده و در سالهای بعد نیز با رشد مناسب درآمد جبران هزین هها را می نماید در این مقاله با تعیین سهمی از بهاء بلیت برای هزینه های مطرح شده و مسیر فرضی اقتصادی بودن طرح مشخص می گردد.