سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سید امید هاشمی – واحد کارشناسی اداره کل تولید بدنه ۴۰۵ شرکت ایران خودرو

چکیده:

برای ارتقای بهره وری لازم ست نیروی انسانی مطابق با شاخص های مورد نظر سازمان آموزش دیده و ارزیابی شوند. این ارزیابی ها باعث می شود همکاران، خود را با چارچوب های مدنظر سازمان منطبق ساخته و همسوتر و هدفمندتر برای رسیدن به اهداف و برنامه های سازمان تلاش کنند. در این میان سرپرستان به عنوان اصلی ترین وموثرترین حلقه های واسط بین مدیریت و کارکنان نقش تعیین کننده و بسزایی در پیاده سازی این ارزیابی ها دارند. تعیین شاخص های ارزیابی مطابق الزامات مورد نیاز سازمان، انجام ارزیابی، مصاحبه و مشاوره با کارکنان، تشویق و تنبیه، و حصول اطمیننان از اثربخشی ارزیابی ها و آموزش از مهمترین وظایف سرپرست در این پروژه تعریف شده است. سرپرستان برای ایفای وظایف خود نیاز به توانمندی هایی در زمینه ارتباطات موثر، آموزش و مربیگری، مستندسازی دارند. در نهایت با استقرار این طرح سرپرستان با ابزارهایی قویتر و موثرترمی توانند اعمال مدیریت کنند و برنامه های مدیریت ارشد را به منصه ظهور برسانند و از طرفی کارکنان با انجام هر عمل مثبت تشویق شده و انگیزه آنان تقویت می شود و با بروز هر حرکت منفی طی سلسله مراتبی سعی در کنترل و حذف رفتارهای غیراستاندارد می شود.