سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

چکیده:

کیفیت دارای بیش از یک بعد است و یک شرکت باید بطور دقیق بداند مشتریان بازاری که هدف گرفته است، چه تلقی از ” کیفیت بالا ” دارند. ارضاء مشتریان منجر به پا برجا ماندن و وفادار بودن آنها می شود و منجر به سودآوری بلندمدت می گردد . طبق بررسی های انجام شده در نقاط مختلف دنیا، بطور میانگین جذب یک مشتری جدید تقریبًا شش برابر حفظ یک مشتری قدیمی هزینه دارد. از سوی دیگر تنها با صرف ٥% هزینه بیشتر برای حفظ مشتریان قدیمی، می توان سود خود را ٢٥تا ٨٥ % افزایش داد.اما به رغم آنکه بسیاری صاحبنظران کیفیت را پاسخگویی به مشتری می دانند، این مقاله برآن
است که ابعاد مختلف کیفیت را به تصویر بکشد و مطرح سازد که یک شرکت نه تنها باید دغدغه مستمر و عادی امورخود را داشته باشد، بلکه باید برای خود دغدغه و رسالت اجتماعی جدیدی تعریف
کند.