سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: سومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

پوریا مرتضویان – لیسانس مهندسی پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
محمد جهانگیری – Msc student of Medical Imaging Surrey University, Electronics and Physical Sciences Department
عمادالدین فاطمی زاده – دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

امروزه با پیشرفت تکنولوژی دیجیتال شاهد روشهای جدید نگهداری و انتقال پرونده ها ی پزشکی بیماران در سیستمهای اطلاعات بیمارستانها HIS بصورت دیجیتال هستیم که این مهم نیازی روزافزون بهروشهای حفاظتی برای حفاظت از اطلاعات بیماران را دراین سیستم ها بوجود آورده است بصورت کلاسیکانواع Firewallهاوروشهای متداول رمزنگاری Encryption) و یا روشهای کنترل دسترسی افراد به اطلاعات Access Control قابل اعمال در زمینه اطلاعات پزشکی هستند ولی به عنوان یک تکنیک تکمیلی می توان ازتکنیکهای واترمارکینگ و استگانوگرافی در کنار این روشها استفاده کرد دراین مقاله یک الگوریتم ترکیبی هیبرید معرفی شده است که با تغییر پارامترهای الگوریتم می تواند به عنوان یکتکنیک واتر مارکینگ تصویری و یا یک تکنیک استگانوگرافی تصویری مورد استفاده قرارگیرد.