سال انتشار: ۱۳۷۴

محل انتشار: دهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدحسین حسینی – دانشگاه تبریز
مصدق سجودی – مجتمع آموزشی وپژوهشی آذربایجان
مسعود صفرزاده – مجتمع آموزشی وپژوهشی آذربایجان

چکیده:

امروزه وجود هارمونیکها و آثار سوء ناشی از آنها در شبکه های الکتریکی یکی از مشکلات مهم صنعت برق است . وجود مصارف الکترونیکی و بطور کلی بارهای غیر خطی عامل تزریق هارمونیک به شبکه قدرت می باشد . در این مقاله مطالعة استانداردها و مقررات مربوط به هارمونیکها در سطح دنیا و مقایسه آخرین تکنیکهای حذف هارمونیکها آورده شده است . ابتدا طرح فیلترهای پسیو و حذف هارمونیکهای درجه پائین توسط آنها تحولی در این باره به حساب می آمد، که بعدها بدنبال بروز مشکلات چند در مورد آنها و مطرح شدن فیلترهای اکتیو تحولی دیگر در رابطه با حذف هارمونیکها آغاز شد، که اینک فیلترهای اکتیو با مدارهای حفاظتی و با کیفیت بالاتر برای بهبود وضعیت شبکه های الکتریکی بکار برده می شوند . در این مقاله برای بهبود کیفی شبکه های قدرت و جلوگیری از ضرر و زیان بیشتر در صنعت برق که مکن است در اثر وجود بارهای غیر خطی اغتشاشاتی بوجود آمده باشد، کاربرد فیلتر اکتیو ویژه برای هر بار خاص پیشنهاد شده است و دلیل آن تطبیق دینامیکی وضعیت فیلتر اکتیو با شرایط لحظه ای بار عنوان می گردد یعنی مکانیسم فیلتر اتوماتیک می باشد