سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سید محمد جواد میرنیا – دانشجوی کارشناسی ارشد ساخت و تولید
کارن ابری نیا – دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک
عباس راستگو – دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک

چکیده:

در تحقیق انجام شده حاضر، یک تحلیل جدید برای فرآیند (ECAE (Equal Channel Angular Extrusion توسط روش حد بالا بیان شده است. در این تحلیل بر خلاف کارهای قبلی در این زمینه از منحنی های بزیر برای پیشگویی هندسه منطقه مرده فلزاستفاده شده است. با بهنه سازی پارامترهای تعریف کننده منحنی بزیر، مقدار بهینه حل حد بالا بدست آورده شد. با استفاده از این روش می توان شکل منطقه مرده فلز را پیشگویی کرد. تاثیر شرایط اصطکاکی مختلف بر منطقه مرده فلز و منطقه تغییر شکل مورد مطالعه قرار گرفته است. مقدارنیروی بهینه لازم برای انجام فرآیند توسط حد بالا تعیین شد و مقدار آن با مقادیر تجربی و تئوری گزارش شده توسط دیگران مقایسه شد که نزدیکی بسیار خوبی نسبت به تحلیل های حد بالای قبلی با مقادیر تجربی داشته است.