سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی کدخدایی ایلخچی –
محمدرضا رضایی –
علی معلمی –

چکیده:

یکی از مهم‌ترین مطالعات زمین‌شناسی مخزن، تعیین گروه‌های سگی می‌باشد. در صنعت نفت کشور هر گروه سنگی ( ROCK TYPE ) به صورت یک رخساره خاص تعریف می‌شود که دارای دامنه خاصیت تخلخل و تراوایی است. اما ماهیت ناهمگون مخازن کربنات کشور، تخمین آن‌ها را از روی نمودارهای پترو فیزیکی بسیار پیچیده و مشکل ساخته است. در این مطالعه از تکنیک آنالیز خوشه‌ای به عنوان یک رهیافت جدید جهت تعیین گروه‌های سگی استفاده شده است. سپس به منظور تخمین گروه‌های سنگی از روی نمودارهای پتروفیزیکی برنامه‌ای بر مبنای تئوری امکان فارسی در محیط متلب MATLAB فراهم شده است. ولی مطالعه موردی اطلاعات تو چاه از سازنده کنگان در یکی از میادین گیج و کربنیک جنوب کشور جهت ساخت مدل‌های پتروفیزیکی استفاده شده است. از چاه سومی از همان میدان به عنوان چاه شاهد جهت سنجش اجتماع مدل‌های مذکور استفاده شد. نتایج نشان می‌دهد که تکنیک‌های آنالیز خوشه‌ای و منطق فازی در تأمین و تضمین گروه‌های سنگی موفق عمل کرده‌اند.